Adatvédelmi politika

Mi elkötelezettek vagyunk és tiszteletben tartjuk vásárlóink magánéleti jogát. A jelen adatvédelmi politika megmagyarázza, hogyan gyűjtjük be, őrizzük és használjuk az Ön személyi adatai, amikor honlapunkra látogat.

Elsődleges feladatunknak tartjuk, hogy megvédjük az Ön személyi adatait, amíg a honlapunkon be vannak jelentkezve. A személyi adatok védelmére vonatkozó nyilatkozattal tájékoztatni szeretnénk Önt, mely információkat gyűjti be a Villager doo, amikor honlapunkra látogat, és hogyan használjuk fel azokat.

Ön hozzájárul ahhoz, hogy a www.villager.hu címen levő honlapunkra látogatása alkalmával általános információkat gyűjthetünk be, amelyeket nem használunk személyi adatokként (tehát ezeket az információkat nem regisztráljuk). Az e célra használt web-szerverek a következő adatokat kérhetik: internetes szolgáltatójának neve, mely web-oldalról látogatott hozzánk, a web-oldalak, amelyeket látogat, míg a honlapunkon van, IP címét és hasonlókat. Ezeket az információkat névtelen formában elemezzük és kizárólag honlapunk vonzereje, tartalma és funkcionális volta tekintetében való tökéletesítésére használjuk fel.

Kérjük, mielőtt honlapunkat használná, figyelmesen olvassa el ezt az adatvédelmi politikát, mert e politika rendelkezéseit Önre is alkalmazzuk honlapunk használata alkalmával. Javasoljuk, hogy az adatvédelmi politikát nyomtassa ki, és a másolatát tegye el, hogy a jövőben is felhasználhassa.

Honlapunk látogatásával, böngészésével és használatával megerősíti ennek az adatvédelmi politikának az elfogadását, és egyetért követelményeivel. Ha nem szeretné, hogy adatait a fenti adatvédelmi politikába foglaltak szerint használják fel, nem kellene honlapunkat látogatnia.

Honlapunk használatát ideértve az Ön bármely kérdését, ügyvitelünk teljes körű követelményei szabályozzák, valamint a honlap használatának feltételei, amit a honlapon maradéktalanul felsoroltunk. Kérjük, szakítson időt és figyelmesen olvassa el, mert Önre vonatkozóan fontos feltételeket és rendelkezéseket tartalmaz.

Kik vagyunk?

A személyi adatok védelméről szóló törvény szükségleteire az Ön személyi adatait a Villager doo cég gyűjti be és dolgozza fel.

Mely információkat gyűjtjük be?

Amikor a honlapunkra látogat, egyetért azzal, hogy olyan információkat kérhetünk: mint az IP címe, böngészőjének típusa és változata és egyéb névtelen információkat, amelyeket honlapunkra látogatása és böngészése alkalmával gyűjtünk be, ami segíthet bennünket honlapunk és az Önöknek nyújtott szolgáltatásaink fejlesztésében.

Az Ön személyes adatai: családi és utóneve, címe, telefonszáma, e-mail címe, honlapunkra regisztrálásának ideje vagy hozzánk intézett kérdésének ideje.

Amikor először regisztrál a honlapunkon (ha előtte nem is regisztrált), tudni fogjuk ki Ön és lehetőségünk lesz a tevékenységéről (internetes, telefonos, számítógépes, táblagépes stb.) begyűjtött információkat Önnel összefüggésbe hozni.

A személyi adatokat csak akkor gyűjtjük be, ha a regisztrálás, formanyomtatvány kitöltése vagy e-mail küldése, valamint egyéb kérdések vagy kérelmek továbbítása alkalmával küldte el hozzánk. A begyűjtött személyi adatokat nyilvántartjuk és az adatgyűjtemény keretében hozzáférhetők személyi, tárgyi és egyéb alapon, az adatokért az adatkezelő felel. Az adatbázis használati módja és a leírt módon Önről begyűjtött adatok olyan jellegűek hogy a Villager doo cégnél maradnak.

Ebben az értelemben, amikor regisztrál a portálunkon, Ön vevő - felhasználóként hozzájárul ahhoz, hogy a Villager doo begyűjtse és feldolgozza a következő adatokat (a továbbiakban: adatfeldolgozás): az Ön (felhasználói) személyi adatait a regisztrálásának formájába és az Ön (felhasználói) kérdéseire vonatkozó adatokat.

Az adatfeldolgozáshoz való említett hozzájárulás célja, hogy tájékoztatási célból megismertesse a Villager doo-t a vásárlási szokásairól, valamint az ügyvitelünkkel kapcsolatos egyéb szükségleteinkre igényeljük.

Ön, mint látogató tájékozódott ahhoz való jogáról, hogy minden pillanatban visszavonhatja a teljes hozzájáruló nyilatkozatát. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásával adatainak feldolgozása és a regisztrálása nálunk teljesen megszűnik.

Ön látogatóként tájékozódott azon jogáról, hogy minden pillanatban részben is visszavonhatja az adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát.

Mint már említettük, a látogatónak joga van mindig írásban visszavonni a személyi adatainak feldolgozására vonatkozó írásbeli beleegyezését. E célból elegendő e-mailt küldeni az info@villager.si e-mail kapcsolattartó címünkre.

Mire használjuk a begyűjtött információkat?

A fő oka, amiért a szóban forgó információkat (az Ön személyi adatait) használjuk, hogy Önnek kiváló terméket és szolgáltatást nyújtsunk, továbbá értesíteni szeretnénk termékeink és szolgáltatásaink minőségéről, illetve lehetőséget szeretnénk nyújtani, hogy értesüljön az Agromarket doo társasággal kapcsolatos minden kiegészítő információról.

Ezeket az információkat szintén felhasználjuk,

  • az Önök kérdéseinek megválaszolására;
  • termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésére;
  • statisztikai szükségletekre, piackutatásra, honlapunk kezelését célzó vizsgálatokra, és belső ügyeinkhez;
  • honlapunk fejlesztéséhez, valamint biztosítani szeretnénk, hogy a tartalom, amelyet a honlapunkon bemutatunk a leghatékonyabb módon használható legyen az Ön és számítógépe, telefonja, táblagépe stb. számára;
  • az Ön tájékoztatására a honlapunkon történt változásokról vagy szolgáltatásaink változásairól;
  • termékeink hirdetése hatékonyságának mérésére és becslésére;
  • Önnek olyan termékekről és szolgáltatásokról való tájékoztatására, amelyről úgy gondoljuk, hogy Önt érdekelheti.

Egyetért azzal, hogy megtarthatjuk a hozzánk intézett leveleinek másolatát és mi megtartjuk és megőrizzük az Ön regisztrálására vonatkozó adatokat. Bármelyik személyes adatot, amelyet nekünk elküld és bármely információt, amely alapján Önt azonosíthatjuk, megőrizzük és A személyi adatok védelméről szóló törvénnyel összhangban birtokoljuk.

Kivel osztjuk meg ezeket az információkat?

Az Ön személyi adatait semmiképpen sem fogjuk sem mi, sem pedig az utasításaink alapján eljáró személyek harmadik személy számára továbbítani, illetve mi az Ön személyi adatait csak a kapcsolt cégeinkkel és számunkra szolgáltatást végző kiválasztott harmadik személyekkel (pl. a közvetlen marketingügynökség) osztjuk meg, amely az említett adatokat az általunk igényelt szolgáltatások nyújtására használhatja fel. Az ügyvitelünkben bármilyen alapon alkalmazott cégek az Ön személyi adatait szigorúan, a tőlünk kapott utasításokkal összhangban használhatják, de más célokra nem, kivéve egyes kivételes eseteket, de csak a törvény alapján, vagy az illetékes állami szerv követelésére. 

Mi az összes velünk együttműködő személytől megköveteljük, hogy az Önök személyi adatait bizalmasként és a hatályos személyi adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljék.

Hol őrizzük az Ön személyi adatait?

Az adatokat, amelyeket Öntől begyűjtünk, kiválasztott harmadik személyek átvihetik vagy őrizhetik. Az Ön személyi adatainak bevitelekor egyetért az adatok átvitelével, őrzésével és feldolgozásával. Mi megteszünk minden értelmes lépést, hogy az Ön adatait bizalmasként őrizzék ezzel az adatvédelmi politikával összhangban.

Az Ön személyi adatait addig őrizzük, míg a tőlünk kért vagy az Ön által jóváhagyott szolgáltatás nyújtása tart, azzal a feltétellel, hogy nincs ellentétben a személyi adatok védelméről szóló hatályos jogszabályokkal.

A Villager doo cég, illetve az adatkezelő és az adatfeldolgozó az Ön által hozzáférhetővé tett adatokkal jogosulatlan személyek részéről való szándékos vagy nem szándékos visszaélések, az adatok elveszítésével, megsemmisítésével, változtatásával vagy hozzáférésük lehetővé tételével szembeni védelem céljából műszaki, káder és szervezési biztonsági intézkedéseket foganatosít. A begyűjtött és feldolgozott személyi adatok esetében, az információt kódolt formában továbbítjuk, hogy megakadályozzuk velük harmadik személyek részéről való visszaélést. A mi adatbiztonsági intézkedéseinket a műszaki vívmányokkal összhangban folyamatosan ellenőrizzük.

Sajnos az internetes adatátvitel nem teljesen biztonságos. Törekvéseink ellenére, hogy minden esetben megvédjük az Ön személyi adatait, nem szavatolhatjuk a honlapunkra vagy a honlapunkról átvitt bármely adat biztonságát, illetve biztonságos átvitelét, ezért minden adatátvitel az Ön személyes kockázata.

Fishing (adatlopás)

A fishing fogalma a felhasználók személyi adatainak vagy számla adatainak ellopására irányuló kísérletet jelent. Az „adathalászok” hamis elektronikus üzeneteket küldenek, amely a felhasználót hamisított honlapra vezeti, aki megadja személyi adatait: hitelkártya számát, felhasználói nevét vagy jelszavát, miközben a honlap külalakja a felhasználót olyan tévhitben tartja, hogy a kívánt honlapra látogatott.

Ha ilyen üzenetet kapna, vagy valaki kérné a jelszavát azt állítva, hogy nekünk dolgozik, kérjük kapcsolatunk révén vagy közvetlenül jelentse nekünk a helyzetet cégünk info@villager.si címére.

Hogyan nyerhet betekintést vagy kaphat adatmásolatot arról, amit begyűjtöttünk?

Önnek felhasználóként joga van az adatkezelőtől valósághű és teljes körű tájékoztatást kérni a személyi adatok feldolgozásáról, és betekintést nyerjen az Önre vonatkozó adatokba, azokat lemásolni, A személyi adatok védelméről szóló törvénnyel és a kísérő jogszabályokkal összhangban. Az adatkezelő köteles az Ön értesítés és betekintés iránti kérelmét halogatás nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megoldani.

Úgyszintén joga van ahhoz, hogy az adatkezelőnél őrzött Önre vonatkozó adatokat ellenőrizze, helyesbítse, kiegészítse, frissítse vagy törölje, ha azok az Ön véleménye szerint elévültek vagy pontatlanok. Ebből a célból elegendő, ha a módosításokat elküldi a kapcsolattartó e-mail címünkre vagy az adatfeldolgozással megbízott személynek az info@villager.si e-mail címre.

Kapcsolódás más honlapokhoz

Megtörténhet, hogy olyan honlapokhoz kapcsolódik, amelyek nincsenek ellenőrzésünk alatt és nem hathatunk rájuk. Miután kilépett a honlapunkról, egyetért velünk, hogy mi nem lehetünk felelősek a magánélet, a bizalmasság és hasonló védelméért, az említett honlapokról kapott információkért vagy adatokért.

Változások adatvédelmi politikánkban

Az adatvédelmi politikánkban történő bármely egyeztetést vagy változást megjelentetjük honlapunkon, ezért ajánljuk, hogy időről időre ellenőrizze azt.

Hozzájárul ahhoz, hogy fenntartsuk a jogunkat, hogy minden időben alkalmas módosításokat eszközöljünk, úgyszintén a hatályos jogszabályok módosulása esetén is.

Ha gondja, kérdése vagy ötlete van, kérjük, forduljon hozzánk javaslattal. Az internet szüntelen fejlődését követve, a személyi adatok védelmére vonatkozó nyilatkozatot időről-időre elengedhetetlenül a körülményekhez kell igazítani.  

Kapcsolattartás velünk

Az adatvédelmi politikánkkal kapcsolatos bármely kérdésével kapcsolatban keressen meg bennünket a Villager doo

Kajuhova 32P, Ljubljana Moste, Szlovénia vagy az info@villager.si e-mail címünkön.

Top